top of page
LÄBITUD KOOLITUSED, MILLELE ON VÄLJASTATUD SERTIFIKAAT:

 

02.02.2023-28.03.2023  ETTEVÕTETE KÜLALISLAHKUSE ARENGUPROGRAMMI (ÕPPEKAVA: JUHTIMINE JA HALDUS)
KOGUMAHT 64 AT (millest 37 AT auditoorset tööd ja 27 AT iseseisvat tööd)
02.02.2023 – Külalislahkuse teekond. koolitaja: Jüri Kriisemann
17.02.2023 – Külalislahke klienditeekonna kujundamine, koolitaja: Indrek Maripuu
02.03.2023 – Külalislahke meeskonna kujundamine, koolitaja: Ina Tepp
16.03.2023 – Lo
jaalsuskommunikatsioon, koolitaja: Katrin Maack

18.02-19.02.2023 AASTAKONVERENTS (“Upwards and onwards: conference 2023”)

- põhjaliku kokkuvõtte leiad uudiste alt


04.05.2022 Understanding and Improving Engagement and Collection (Horses inside out / Gillian Higgins 3h)
- anatoomia kaelast, peast, seljast
- ratsutamine anatoomilise perspektiivi suhtes
- lihaste ja fastsiate mõistmine
- hobuse kehahoiaku mõistmine ja selle hindamine
- pilates hobustele
- anatoomia liikumises
- kehahoiak ning esitlus, jõudlus
- vaagnapiirkond, selle olulisus, ehitus, mõju jne

06.04.2022 The biomechanics of bending (Horses inside out / Gillian Higgins 3h)
- anatoomia kaelast, peast, seljast
- ratsutamine anatoomilise perspektiivi suhtes
- lihaste ja fastsiate mõistmine
- hobuse kehahoiaku mõistmine ja selle hindamine
- pilates hobustele
- anatoomia liikumises
- kehahoiak ning esitlus, jõudlus

04.03.2022 Head anatomy (Horses inside out / Gillian Higgins 3h)
- väga detailne anatoomia peast (luud, liigesed, lihased, veenid, arterid, närvid jne)
- pea ning kaela kasutamine ja nende hoiak nii sirgel maal liikudes kui ka hüpates
- keel, võimalikud probleemid ja mõju avaldavatest asjadest
- valjaste sobitamine
- võimalikud probleemid, mida anatoomiliselt jälgida
- lõdvestusharjutused peale ning kaelale

22.01.2022 - 08.03.2022 EQUINE PRACTITIONERS CERTIFIED IN KINESIOLOGY TAPING, Holistic Animal Studies, dr.Angelique Barbara (3 hours CEU awarded through IVCA)
- ajalugu
- teipimise mõju ja kasutamine
- teipimise viisid, võtted, tehnika
- vajalik töömaterjal
- praktika (30 kinesioteipimist)

27.01.2022 - 06.02.2022 Stretching - dr. Jessica Blackwell, Equestricare (lõpptulemus 98%)
- anatoomia (lihased, liigesed, kõõlused, luud jne)
- venituse kasulikkus ja mõjud kehale
- venitusharjutused hobusele (erinevad harjutused piirkonniti, mida mõjutab, mida jälgida jne)
- vahe ülesanded - venituste valimine vastavalt üldseisundi ja taustainfole
- essee

​25.01.2022 Myofascial release for animals - dr. Angelique Barbara, Holistic Animal Studies (3 hours CEU awarded through IVCA)
- fastsia ülesehitus
- fastsia vajalikkus kehale
- organismi mõjutamine fastsiate kaudu

​21.09.2018-04.10.2019 Loomamassaaži süvaõpe koos praktikaga - Eesti Massaaži - ja Teraapiakool, Eesti Maaülikool
* Töötervishoid ja- ohutus - Valeria Palm, Irina Bukk
* Klienditeenindus ja suhtlemise alused - Valeria Palm
* Karjääri planeerimine - Tiina Ormisson
* Majandus ja ettevõtlus - Tiina Ormisson
* Asjaajamine ja dokumendihaldus - Tiina Ormisson
* Loomade üldmassaaž + praktika - Irina Bukk
* Aroomiteraapia + praktika - Irina Bukk
* Lümfimassaaž + praktika - Irina Bukk
* Vistseraal -ja periostaalmassaaž + praktika - Irina Bukk
* Punktmassaaž + praktika - Irina Bukk
* Refleksoteraapia + praktika - Mai-Liis Pille
* Loomade anatoomia + praktika laibakumis - EMÜ - Esta Nahkur
* Loomade psühholoogia + praktika - EMÜ - Tiia Ariko
* Loomade füsioloogia +praktika - EMÜ - Kätlin Leisson
* Zoohügieen - Irina Bukk
* Patoloogia ja enim levinud haigused - EMÜ - Tõnu Järveots, Liis Uusaed ja Liisi Kulasadu
* Hobuste liikumisravi +praktika EMÜ loomakliinikus - EMÜ - Kairi Agan
* Koerte liikumisravi + praktika EMÜ loomakliinikus - EMÜ - Ruudu Asveit
* Hobuste biomehhaanika ja looma seisundi hindamine + praktika EMÜ loomakliinikus - EMÜ - Kairi Agan
* Koerte biomehhaanika ja looma seisundi hindamine + praktika EMÜ loomakliinikus - EMÜ - Ruudu Asveit


11.05-12.05.2018 Rauavaba kabjahoolduse koolitus koos praktikaga - Nick Hill, Ralitsa Grancharova
* Hobuste söötmine ja pidamine
* Seedesüsteem
* Kabjaehitus
* Hobuste värkimine -> praktika
* Hobuste longete avastamine -> praktika
* Hobuste olemus ja käitumine
* Hobuste pingete ja kohtade avastamine -> praktika

28.03-29.03.2018 EKR3 Ratsatreenerite erialakoolitus koos praktikaga - Eesti Ratsaliit
* Ratsutamise algõpe ja algõppe treener – Merle Männik
* Rohelise Kaardi (RK) väljaandmise koolitus – Therje Prohorova
* Treeneri tähtsus ratsakooli maine kujundamisel – Merike Udrik-Õispuu
* Töötamine treenerina tulemuste saavutamiseks – Siim Nõmmoja. FEI Level 1 Intro materjalid.
* Koolisõidu alused ja võistlemine - Dina Ellermann ja Alla Gladõševa
* Takistussõidu alused ja võistlemine - Riina Pill
* Takistussõit ja parkuuride koostamine – Andres Treve
* Sportlaste anti-doping - SA Eesti Antidoping
* Võistlusmäärustikud ja võistlustel osalemine – Andri Sabrodin
* Veterinaaris, hobuste esmaabi - Tiit Siiboja
* Rautus, kabja hooldamine - Margus Kurgvel
* Kolmevõistluse alused ja võistlemine - Siret Saks
* Treenerina töötamise juriidiline aspekt - Siret Saks
* Treener ja ratsaspordi organisatsioon - Siim Nõmmoja
* Treeneri tähtsus talli/ratsakooli maine kujundamisel - Merike Udrik-Õispuu
* Ratsaniku istaku biomehaanika - Eda Vallimäe -> praktika
* Antidopingu ABC ratsutamistreeneritele - Elina Kivinukk
* Sportlase enesekindlus ja kuidas seda treenida? - Raimo Ülavere
* Rohelise Kaardi hindamise ja eksami vastuvõtmise koolitus- Kristiina Raudnagel -> Praktika Veskimetsas


17.02-11.03.2018 Spordi üldained. Abitreener tase 3 - Tallinna Ülikool
* Spordi organisatsiooniline korraldus ja reguleerimise vormid - Joe Noormets
* Sporditurunduse alused - Joe Noormets
* Inimese kohanemisvõime - selle olemus, erinevad funktsioonid ja varieeruvad piirid. Norm ja patoloogia. Superkompensatsioon. - Karin Baskin
* Olulised ealised iseärasused - laps, nooruk, täiskasvanu ja vanur. Nende võimed, struktuurid, treenitavus ja treeningu erinevus. - Karin Baskin
* Spordimeditsiiniline terviseuuring spordis - Kirsti Pedak
* Inimese organismi ehitus ja talitlus, töövõime olemus ja selle vastavus nõudlusele. Struktuuri ja funktsiooni vaheline interaktsioon - Meeli Roosalu
* Terviklik tegevus ja struktuur. Füüsilise koormuse erinev mõju luustikule, lihastele ja närvisüsteemile. Mõju aeg, ulatus, kestvus ja kustumine. - Meeli Roosalu
* Majandusõpe - Tiia Randma
* Sagedasemad haigused spordis. Ägedad üldhaigestumised. Kroonilised koldeinfektsioonid ja sport. - Kirsti Pedak
* Sagedasemad tugiliikumisaparaadi haigused. Kinniste vigastuste esmaabi. - Kirsti Pedak
* Treeningu printsiibid ja nende rakendamine - Boris Bazanov
* Kehalise ettevalmistuse baaskomponendid. Vastupidavus, jõud ja kiirus. Rusikareeglid. - Boris Bazanov
* Sporditehnika õpetamine ja omandamine. Tehnika õpetamise eeldused - kehalised ja koordinatsioonilised, motivatsioon. - Boris Bazanov
* Treeneritöö psühholoogilised alused. Motivatsioon spordis. - Kaivo Thomson
* Treeneritöö psühholoogilised alused. Treener kui grupi liider. - Kaivo Thomson

03.2017 - Esmaabi koolitus
* Esmase esmaabi osutamine inimestele, võimalike ohtude vältimine, otsuste tegemine teadmiste põhjal

08.12-10.12.2016 Kolmevõistluse koolitus koos praktikaga - Edouard Legendre
* Teooria
* Ratsastus
* Latiharjutused
* Parkuur
* Harjutuste valimine erinevatele raskusastmel olevatele hobustele / ratsanikele

03.11.2015 Veterinaaria koolitus koos praktikaga- Tiit Siiboja
* Lonked ja nende tuvastamine
* Esmaabi osutamine
* Traumad - nihestused, verejooksud jne
* Nahk - hooldamine, sügelused, haigused
* Köhimine
* Kehaline käitumine
* Hobuste söötmine

bottom of page